Presentació
Ara, encara més a prop seu

La Previsió Terrassenca, Mutualitat de Previsió Social a Prima Fixa, té una dilatada trajectòria en les assegurances a la ciutat de Terrassa, estenent-se en l’actualitat a tot Catalunya. L’any 1908, a la Catalunya d’inici de segle, en un entorn de desenvolupament de propostes mutuals, va néixer La Previsión Tarrasense, Asociación Benéfica de Socorros Mutuos, convertint-se amb el temps en una associació benèfica de tradició local, amb l’objectiu de donar un ajut econòmic en el moment de decés d’un associat. Des de la seva fundació, l’activitat ha estat ininterrompuda i amb capacitat de superar períodes d’enorme dificultat, com històricament han estat l’epidèmia de grip de 1919, la Guerra Civil i les riuades de 1962 de Terrassa. En l’actualitat, la Previsió Terrassenca és una Mutualitat de Previsió Social que repercuteix els beneficis entre els seus associats, perquè és una entitat sense afany de lucre, dirigida per una Junta escollida pels seus assegurats, amb una experiència centenària i amb una voluntat de futur que demostra la seva solidesa.

El nostre àmbit d’actuació és Catalunya i, a trenta-u de desembre del 2010, tenim 6.500 pòlisses amb un total de 19.200 beneficiaris, cosa que suposa una de les carteres més importants de la nostra ciutat i per sobre de la majoria de companyies estatals que hi operen, ocupant la posició 15ª en quan a persones protegides segons l’últim informe del departament d’Economia i Finances sobre Mutualitats de Previsió Social.

Pel que fa al nostre servei, cobrim l’enterrament, la incineració i el trasllat arreu del món, fem els tràmits de la documentació complementària i, com a deferència vers els nostres assegurats i amb motiu de la celebració del centenari, a partir de 2008 hi ha el nou servei de protecció jurídica.

Durant el període 1995-2010, La Previsió ha cobert una mitjana de 238 defuncions anuals a Terrassa, el que suposa un 18% dels enterraments de la ciutat i un 32% del total d’enterraments coberts per les diferents asseguradores, demostrant-se així la posició capdavantera en les assegurances de decés per part de la nostra Entitat, la qual, per història, tradició i pes específic, ha esdevingut una autèntica institució local.

Imagen de seguimiento